menu
nagłówek | header | image

Warsztaty

Rejestracja

Liczba miejsc ograniczona
Rejestracja elektroniczna na warsztaty

Harmonogram

Centrum Biologii Medycznej
ul. Rokietnicka 8
sala 1019 (parter)
Centrum Biologii Medycznej
ul. Rokietnicka 8
sala 1052 (parter)
Centrum Biologii Medycznej
ul. Rokietnicka 8
sala 2008 (I piętro)
Centrum Biologii Medycznej
ul. Rokietnicka 8
sala 4051 (III piętro)
Centrum Biologii Medycznej
ul. Rokietnicka 8
sala 4052 (III piętro)
Centrum Biologii Medycznej
ul. Rokietnicka 8
sala 4053 (III piętro)
24 września 2022 roku
Warsztat 1
Zabawy ruchowe z Musiconem – rytmoanimacja i rytmoregulacja
mgr Jakub Kozik
08.30-09.30
Warsztat 2
Podmiot obecny – teatr i drama jako narzędzie budowy obecności
dr Joanna Ganczarek
08.30-10.30
Warsztat 3
Istota arteterapii w zajęciach integracji sensorycznej
mgr Katarzyna Judek
mgr Kinga Wiatr
09.00-10.30
Warsztat 4
Moja torba autoportret psychologiczny – assemblage
dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
08.30-10.00
Warsztat 5
Czy można zaprzyjaźnić się z arteterapią i muzykoterapią?
mgr Ireneusz Lesicki
08.30-10.00
Warsztat 6
Przełamane historie
mgr Agnieszka Sypniewska
08.30-10.30
Warsztat 7
Aranżacje muzyczne na Musicon
mgr Anna Prokopczuk-Kwapniewska
09.40-10.40
Warsztat 8
Od idei do rytmu
mgr Marta Torchała
mgr Agata Łukaszewicz
10.40-12.40
Warsztat 9
Metody i techniki arteterapeutyczne w wypaleniu zawodowym
mgr Margarita Nowakowska
10.45-13.15
Warsztat 10
Pokaż kotku, co masz w środku – praca z emocjami
mgr Magdalena Dziamska
mgr Katarzyna Przygodzka-Romaniszyn
10.10-10.50
Warsztat 11
Muzyczne endorfiny. Muzyka i taniec w poszukiwaniu psychofizycznego komfortu
dr Michalina Radzińska
10.10-10.55
Warsztat 12
Jak poczuć i osiągnąć punkt widzenia osób w arteterapii?
mgr Martyna Badura
11.00-12.30
Warsztat 13
Projektowanie zajęć z Musiconem
mgr Natalia Komar
10.50-11.50
Warsztat 14
Portret kobiecy
mgr Justyna Wróż
12.00-13.30
Warsztat 15
„Oddycham”. Mój oddech - to Ja
dr Paulina Wycichowska
11.00-12.00
Warsztat 16
Starożytne gadżety
mgr Paweł Kula
Uwaga – odbywa się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym, ul. Przybyszewskiego 37a, Hall przed Salą Senatu oraz „Garderoba” (ciemnia)
08.30-11.00

Warsztat 1

mgr Jakub Kozik
M sp. z o. o.

Zabawy ruchowe z Musiconem – rytmoanimacja i rytmoregulacja

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z autorską metodą pracy terapeutycznej z wykorzystaniem zabaw opartych na rytmach programowanych na urządzeniu Musicon. Będziemy doświadczać oraz nazywać mechanizmy i narzędzia, które pozwolą nam w świadomy, kontrolowany sposób projektować angażujące i skuteczne zajęcia rytmoanimacyjne.
Liczba uczestników: 15 osób
Czas trwania: 60 minut

Warsztat 2

dr Joanna Ganczarek
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

Podmiot obecny – teatr i drama jako narzędzie budowy obecności

Co sprawia, że czujemy się sobą, obecni, obecne w danym miejscu i czasie? Co powoduje, że czujemy się podmiotem lub przedmiotem? Jaka jest rola ciała w budowie poczucia podmiotowości? Jaka jest relacja między podmiotowością a zdrowiem?
Teatr jest inspirującą przestrzenią, która może przybliżyć odpowiedź na te pytania. W czasie warsztatu planowana jest praca nad poczuciem obecności, prawa do zajmowania określonej przestrzeni, poprzez działania teatralne i dramowe. Do udziału w warsztacie nie jest konieczne doświadczenie teatralne. Zapraszam wszystkie osoby zainteresowane wykorzystaniem narzędzi teatralnych w obszarze psychoterapii i rozwoju osobistego.
Liczba uczestników: 12 osób
Czas trwania: 120 minut
Informacje dodatkowe: wygodny sportowy ubiór, obuwie na zmianę lub skarpety.

Warsztat 3

mgr Katarzyna Judek
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach
mgr Kinga Wiatr
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu
Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny dla Mężczyzn w Owińskach

Istota arteterapii w zajęciach integracji sensorycznej

Warsztat adresowany jest do grupy osób, które planują wdrożyć w działania terapeutyczne metodę integracji sensorycznej. Przedstawimy, jak za pomocą różnych form arteterapii uatrakcyjnić zajęcia SI oraz jak wpływają one na efekty podejmowanych działań. Przeanalizujemy zachowania, które wskazują na zaburzenia przetwarzania sensorycznego oraz wskażemy dalsze kroki postępowania terapeutycznego. Podmiotem naszego zainteresowania będzie dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Liczba uczestników: 18 osób
Czas trwania: 90 minut

Warsztat 4

dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

Moja torba autoportret psychologiczny – assemblage

Cel warsztatu: Samopoznanie, określenia własnych potrzeb, w tym postrzeganie siebie i innych na tle grupy.
Istotą procesu twórczego jest kreacja artystyczna odzwierciedlająca charakterystyczne cechy osobowości uczestnika. Symboliczne przedstawienie w formie assemblage autoportretu psychologicznego. Wskazanie poprzez kompozycję, kształt oraz fakturę cech przypisanych sobie, jako cech istotnych i ważnych w procesie samorozwoju. Określenie własnych potrzeb, zainteresowań, oczekiwań. Refleksja umożliwi wgląd we własne nieuświadomione potrzeby, cechy osobowości. Narzędziem kreacji plastycznej są bliskie uczestnikowi osobiste przedmioty używane codziennie, które określają to, kim on jest i w jaki sposób funkcjonuje w grupie społecznej. Warsztat ten pozwoli na poszerzenie pola samoświadomości, postrzegania siebie i innych w grupie społecznej, jaką jest grupa uczestników konferencji.
Liczba uczestników: 10 osób
Czas trwania: 90 minut

Warsztat 5

mgr Ireneusz Lesicki
Stowarzyszenie Autoterapeutów Polskich „Kajros”

Czy można zaprzyjaźnić się z arteterapią i muzykoterapią?

Na to pytanie znajdą odpowiedź uczestnicy warsztatu, który będą miał przyjemność prowadzić podczas konferencji.
Warsztat składać się będzie z zagadnień z zakresu muzykoterapii aktywnej i receptywnej. Przedstawię w jaki sposób nauczyciele i pedagodzy mogą wykorzystać metody i techniki muzykoterapii na zajęciach, lekcjach czy zajęciach pozalekcyjnych i świetlicowych. Uczestnicy warsztatów poznają metody oparte o ćwiczenia aktywizujące, odreagowujące oraz relaksacyjne i uwrażliwiające wpływające na emocje, samopoczucie i dobrostan podopiecznych. Zaprezentuję i zrealizuję warsztat arteterapeutyczny wykorzystujący niekonwencjonalne materiały i pomoce. Ważnym elementem spotkania będzie umiejętne wykorzystanie odpowiedniego rekwizytu i muzyki, a także jej dobór. Skupimy się na wpływie muzykoterapii i arteterapii na ogólnie pojętą rehabilitację. Na zajęciach dominować będzie ruch i aktywność.
Serdecznie zapraszam osoby otwarte na nowe propozycje, kreatywne, ciekawe i pragnące zaprzyjaźnić się z areterapią i muzykoterapią.
Liczba uczestników: 20 osób
Czas trwania: 90 minut

Warsztat 6

mgr Agnieszka Sypniewska
Pracownia Spotkań 7

Przełamane historie

Warsztat, który proponuję wykorzystuje osnowę i założenia metody Teatru Uciśnionych Augusto Boala oraz elementy Teatru Forum w pracy nad sytuacjami problematycznymi, które można opisać linią agresor - uciśniony lub dramatycznym trójkątem prześladowca - ratownik - ofiara. Podczas pracy wykorzystujemy prawdziwe historie do tworzenia nowych strategii dla znanych nam układów sił. Wykorzystujemy synergię działania w grupie/zespole oraz dystans, jaki pojawia się po spojrzeniu na temat „oczyma innych”.
Liczba uczestników: 15 osób
Czas trwania: 120 minut

Warsztat 7

Anna Prokopczuk-Kwapniewska
M sp. z o. o.

Aranżacje muzyczne na Musicon

Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję poznać trzy sposoby aranżowania utworów na Musicon. Dowiedzą się, jak szukać możliwości w każdej piosence i czy metrum lub tonacja mogą stanowić przeszkodę w aranżacji muzycznej.
Liczba uczestników: 20 osób
Czas trwania: 60 minut

Warsztat 8

mgr Marta Torchała
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
mgr Agata Łukaszewicz
Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery w Warszawie

Od idei do rytmu

Dwugodzinny warsztat dla grupy osób działających w polu sztuki, terapii czy edukacji skupi się wokół twórczej refleksji nad ideami, które tworzą naszą podmiotowość jako profesjonalistów w swoich dziedzinach. Wspólnie oraz indywidualnie zmapujemy i stworzymy sieć bliskich nam haseł za pomocą narzędzi, które niosą: muzykoterapia, sztuki wizualne (tworzenie instalacji) oraz pedagogika teatru, oraz zbadamy czy możliwe jest znalezienie wspólnego mianownika, rytmu, melodii dla całej grupy, czy bardziej wartościowe okaże się odkrywanie różnorodności ideowej, w której się spotkamy.
Liczba uczestników: 15 osób
Czas trwania: 120 minut

Warsztat 9

mgr Margarita Nowakowska
Absolwentka XII edycji Studiów Podyplomowych Arteterapii na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Metody i techniki arteterapeutyczne w wypaleniu zawodowym

Warsztat skierowany jest do wszystkich zainteresowanych tematem, niezależnie od stanowiska. Celem warsztatu jest zwrócenie uwagi uczestników na charakterystyczne objawy i czynniki prowadzące do wypalenia oraz wypracowanie metod i technik zapobiegających występowaniu tego zjawiska. Warsztat będzie korzystać z różnych form arteterapii m.in.: dramy, muzykoterapii, filmoterapii. W ramach warsztatu będziemy przekraczać własne bariery i odkrywać to, co może pomóc nam samym ocalić siebie przed wypaleniem zawodowym. Stworzymy krótki film/spektakl, który przybliży nam i widzom zjawisko wypalenia zawodowego, wskaże zachowania prowadzące do niego. Ponadto uczestnicy podejmą próbę wypracowania oraz przedstawienia na scenie sposobów przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
Liczba uczestników: 6-10 osób
Czas trwania: 150 minut

Warsztat 10

mgr Magdalena Dziamska
mgr Katarzyna Przygodzka-Romaniszyn

Słuchaczki XIV edycji Studiów Podyplomowych Arteterapii na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Pokaż kotku, co masz w środku – praca z emocjami

Warsztat skierowany jest do osób dorosłych oraz młodzieży. Warsztat ma służyć lepszemu zrozumieniu siebie i swoich uczuć. Poprzez poznanie szerokiego wachlarza emocji oraz mechanizmów nimi rządzących, uczestnikom warsztatów łatwiej będzie zrozumieć swoje zachowania w codziennych sytuacjach. Podczas warsztatu będziemy pracować, aby lepiej zrozumieć takie emocje, jak: lęk, stres, złość, smutek, czułość, życzliwość. Do każdego wyjaśnienia danej emocji oraz praktycznych wskazówek, jak sobie z nią radzić, przewidziana jest krótka arteterapeutyczna praca plastyczna, która ma pomóc w lepszym rozpoznawaniu w przyszłości emocji, które się pojawiają w naszym życiu.
Liczba uczestników: 4-8 osób
Czas trwania: 40 minut

Warsztat 11

dr Michalina Radzińska
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Muzyczne endorfiny. Muzyka i taniec w poszukiwaniu psychofizycznego komfortu

Szybkie tempo życia i otaczające nas stresory odciskają na nas niewidzialne, lecz wyczuwalne piętno. Celem warsztatu jest podkreślenie roli jaką muzyka i swobodny taniec mogą odgrywać w drodze do zwiększenia wrażliwości na sygnały płynące z ciała i niwelowaniu występujących w nim napięć. W czasie warsztatu uczestnicy poznają ćwiczenie inspirowane metodą ruchu autentycznego, pozwalające na rozluźnienie i zwiększenie zakresów ruchu, przy jednoczesnym pogłębionym poszanowaniu komfortu uczestników wykonujących ćwiczenia. Warsztat ma charakter rozwojowy i jest skierowany w szczególności do kobiet.
Liczba uczestników: 15 osób
Czas trwania: 45 minut
Informacje dodatkowe: Proszę przygotować strój dający swobodę ruchu i wygodne obuwie (np. antypoślizgowe skarpetki lub baletki).

Warsztat 12

mgr Martyna Badura

Jak poczuć i osiągnąć punkt widzenia osób w arteterapii?

W ramach warsztatu uczestnicy zostaną poddani ograniczeniu zmysłu wzroku i sprawności motoryki ręki. W tym celu będziemy pracować z okularami symulującymi choroby oczu oraz rękawiczkami imitującymi drżenie rąk - jednego z objawów np. choroby Parkinsona. W trakcie tego doświadczenia będą podejmowane aktywności artystyczne. Zajęcia zostaną podsumowane grupową analizą prac i odczuć.
Liczba uczestników: 6 osób
Czas trwania: 90 minut
Informacje dodatkowe: wygodna odzież, która może ulec pobrudzeniu.

Warsztat 13

mgr Natalia Komar-Piątyszek
M sp. z o. o.

Projektowanie zajęć z Musiconem

Podczas warsztatu uczestnicy poznają podstawowe zasady związane z projektowaniem zajęć i aktywności z Musiconem, omówią sposoby pracy z klasą, grupą oraz jeden na jeden. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się także, jak wykorzystywać pacynki w projektowaniu lekcji, spotkań lub sesji terapeutycznych.
Liczba uczestników: 15 osób
Czas trwania: 60 minut

Warsztat 14

mgr Justyna Wróż
FreeFormArt – arteterapia, rozwój duchowy, rękodzieło

Portret kobiecy

Na warsztacie będziesz mieć okazję stworzyć portret w technice kolażu. Warsztat pomoże Ci odpowiedzieć sobie na pytanie: jak dziś widzę siebie ? Refleksja ta pomaga zatrzymać się i spojrzeć na siebie oczyma z zewnątrz, spojrzeć na portret i zadać sobie pytania: Kim jest ta kobieta? Jakie budzi we mnie uczucia? Za co mogę być jej wdzięczna? Czy może być moją przyjaciółką? Zostanie również poruszony temat przekonań i to, w jaki sposób kierują naszym życiem i jak pracować nad ich zmianą. A na końcu warsztatu czeka Cię krótka medytacja z afirmacjami, które wzmocnią w Tobie wspierające myśli o sobie samej. Pamiętaj, że autorefleksja zawsze prowadzi do rozwoju, im bardziej zbliżasz się do siebie, tym bardziej zbliżasz się do ludzi i świata zewnętrznego.
Liczba uczestników: 10 osób
Czas trwania: 90 minut

Warsztat 15

dr Paulina Wycichowska
Zakład Tańca
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

„Oddycham”. Mój oddech - to Ja

Ten trwający godzinę warsztat ruchowo-taneczny zadedykujemy świadomemu oddechowi w różnych perspektywach. Poprzez wybrane działania inspirowane Językiem Ruchu - Laban-Bartenieff Movement System będziemy poszukiwać indywidualnych ścieżek integracji psychofizycznej.
Liczba uczestników: 10 osób
Czas trwania: 60 minut

Warsztat 16

mgr Paweł Kula
Katedra Fotografii, Pracownia Fotografii Kreacyjnej i Fotomediów
Akademia Sztuki w Szczecinie

Starożytne gadżety

Warsztat dotyczy wykorzystania w działaniach edukacyjnych zabawek optycznych inspirowanych prehistorią fotografii i filmu. Uczestnicy poznają przykłady zastosowań camera obscura i camera lucida, flipbooka, zootropu oraz tzw. „prześwitywanek” (“hold to light” postcards) oraz proste metody fotografii bezkamerowej oparte na pigmentach roślinnych i fosforescencyjnych.
W ramach praktycznych ćwiczeń zbudujemy projektor otworkowy, użyjemy do portretowania camera lucida, poeksperymentujemy z powidokami oraz poznamy podstawy archaicznych technik fotograficznych pozwalających na samodzielne zabawy z fotografią bezkamerową.
Liczba uczestników: 8-12 osób
Czas trwania: 150 minut

aktualizacja: 2022-09-26