menu
nagłówek | header | image

Sesja sponsorowana MUSICON: TERAPIA – EDUKACJA – SZTUKA

M sp. z o. o. to polski startup odpowiedzialny za projekt oraz produkcję instrumentu edukacyjno-terapeutycznego Musicon https://youtu.be/C8z4ZgLCTqY

Musicon to przełomowe urządzenie, które stymuluje rozwój psychofizyczny dziecka na różnych jego płaszczyznach. Jest w pełni analogowy, bezpieczny i wykonany z wysokiej jakości naturalnych materiałów. Jedno urządzenie, które pobudza zmysły dotyku, słuchu, wzroku, a także równowagi, czy propriocepcji. Dla dzieci jest to fascynująca maszyna, dzięki której zmieniają się w odkrywców, poszukiwaczy, artystów, kompozytorów, muzyków. Dziecko intuicyjnie odkrywa, jak posługiwać się Musiconem. Programuje, komponuje oraz tworzy wzory, a efekty swojej pracy widzi, słyszy i czuje.

Oryginalna koncepcja Musiconu powstała jako praca dyplomowa Kamila Laszuka na ASP we Wrocławiu. W 2016 r. stworzony został pierwszy prototyp, który przetestowano przez ok. 3000 dzieci. W 2017 r. firma odniosła sukces w kampanii na amerykańskiej platformie Kickstarter. Od tego czasu Musicon jest sprzedawany do wielu placówek terapeutycznych, edukacyjnych, a także osobom prywatnym w Polsce i za granicą (m.in. w Hiszpanii, Korei Poł., Singapurze, Wielkiej Brytanii).

Działalność spółki skupia się na produkcji urządzeń Musicon, dodatkowych modułów oraz opracowaniu materiałów wzbogacających możliwości edukacyjne i terapeutyczne zestawów. Ponadto firma prowadzi szereg działań warsztatowych i szkoleniowych.

Obecnie w ofercie spółki dostępne są zestawy odpowiadające na potrzeby różnych placówek:

  • Musicon CARE – ośrodki terapeutyczne, szkoły i przedszkola,
  • Musicon EDU – szkoły i przedszkola,
  • Musicon ONE – żłobki i kluby malucha,
  • Musicon EXH – muzea, wystawy, sale zabaw,
  • Musicon HOME – domy i mikroszkoły.

Sesja naukowa odbędzie pierwszego dnia konferencji i będzie odnosiła się do wiedzy i doświadczeń zdobytych w ramach dwóch projektów badawczo-rozwojowych, które M spółka realizuje.

Pierwszy z nich to projekt „M-Terapia – innowacyjny zestaw terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami znoszący bariery w edukacji”. Jego celem jest stworzenie i przetestowanie zestawu M-Terapia, który ma rozwijać funkcje poznawcze u dzieci z grupy zagrożenia dysleksją, z zaburzeniami mowy oraz ze spektrum autyzmu. W ramach projektu prowadzone są badania dotyczące zmian w funkcjonowaniu dzieci pracujących z zestawem i ich rozwoju w różnych obszarach. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Drugi projekt to „M-Senior – zestaw narzędzi utrzymywania i odbudowy zasobów biopsychospołecznych osób starszych”. Głównym założeniem tego projektu jest modyfikacja i rozbudowa dotychczasowego zestawu tak, aby dostosować go do potrzeb i oczekiwań osób starszych. Badania prowadzone w ramach projektu M-Senior skupiają się na tym jak praca z Musiconem wpływa na funkcjonowanie osób starszych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Sesja naukowa będzie zawierała prezentację samego urządzenia, elementów zestawu M-Terapia i M-Senior oraz wystąpienia ekspertów projektu, które będą prezentowały analizy wyników badań z obu projektów.

Sesja warsztatowa odbędzie się drugiego dnia konferencji. Planujemy trzy bloki warsztatowe: „Aranżacje muzyczne na Musicon”, „Projektowanie zajęć z Musiconem”, „Zabawy ruchowe z Musiconem”.


www.musicon.edu.pl
facebook: @MusiconClubCom
Instagram: @MusiconClub
aktualizacja: 2022-09-26