menu
nagłówek | header | image

Program

Streszczenia wystąpień umieszczone są w zakładce Abstrakty wystąpień

piątek, 23 września 2022

od 08.00-18.00
Rejestracja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
09.00-09.15
Uroczyste rozpoczęcie konferencji
prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska, Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr hab. Wojciech Hora, Rektor Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
09.15-11.30
Sesja plenarna - Sala A
Przewodniczą: dr hab. Grażyna Borowik, dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP, dr Mirosława Cylkowska-Nowak
09.15-09.35
JA, TY, ON... wizerunek twarzy ludzkiej w kontekście oddziaływań arteterapeutycznych
dr hab. Grażyna Borowik (Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka im. dr. Andrzeja Kowala, Stacja Badawcza Outsider Art w Krakowie)
09.35-09.55
Obrazy wojennych traum. Wokół sztuki Andrzeja Wróblewskiego i młodych ukraińskich artystów i artystek
dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP (Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu)
09.55-10.15
Wokół wyzwań i kulturowego zwrotu w terapiach ekspresyjnych
dr hab. Anita Stefańska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
10.15-10.35
Sztuka jako narzędzie międzykulturowego poznania; na podstawie rezydencji artystycznej odbytej w Marpha Foundation w Nepalu oraz Arctic Culture Lab na Grenlandii
dr hab. Sonia Rammer, prof. UAP (Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu)
10.35-10.55
Klient ma głos! O słuchaniu głosów uczestników muzykoterapii – refleksje i wątpliwości
dr hab. Ludwika Konieczna (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)
10.55-11.15
Czy sztuka powinna być na receptę?
dr Sławomir Tobis (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
11.15-11.30
Dyskusja
11.30-12.00
Koncert The Musicons
12.00-12.30
☕ Przerwa kawowa
12.00-12.30
Sesja posterowa
Przewodniczą: dr hab. Wojciech Sternak, dr Joanna Ganczarek
Wydarzenia artystyczne z zakresu sztuk wizualnych jako potencjalne narzędzie w toku edukacji studentów farmacji
mgr Paulina Misiak (Katedra i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), dr Magdalena Waszyk-Nowaczyk (Pracownia Farmacji Praktycznej Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), prof. dr hab. Marek Simon (Katedra i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
Projektowanie środowiska i doświadczenia terapeutyczno-edukacyjnego z Musiconem
Jakub Kozik (M Sp. z o. o.)
12.30-14.30
Sesja 2 - Sala A
Przewodniczą: dr hab. Anita Stefańska, prof. UAM, dr Wojciech Strzelecki, dr Alan Lem
12.30-12.50
Dziecko z niepełnosprawnością wzroku podmiotem oddziaływań tyflomuzykoterapeutycznych
dr hab. Paweł Cylulko (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)
12.50-13.10
Mały człowiek w świecie wielkiej muzyki. Znaczenie wczesnego umuzykalniania na rozwój dzieci
dr Michalina Radzińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
13.10-13.30
Muzyka a zmiany w zachowaniu – na przykładzie rocznych obserwacji ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na zajęciach muzycznych
mgr Marta Torchała (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu)
13.30-13.50
„Momenty Uczące” w wybranych aspektach muzykoterapii aktywnej
dr Alan Lem (Nordoff Robbins Polska)
13.50-14.10
Proces wspólnie improwizowany – wprowadzenie do kluczowych założeń muzykoterapii Nordoff Robbins
mgr Dominika Dopierała (Fundacja Nordoff Robbins Polska), dr Wojciech Strzelecki (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
14.10-14.30
Dyskusja
12.30-14.30
Sesja 3 – Sala C
Przewodniczą: dr hab. Sonia Rammer, prof. UAP, prof. dr hab. Robert Bartel, prof. dr hab. Wiesław Karolak
12.30-12.50
Kreacja artystyczna według Patrica White’a
prof. dr hab. Robert Bartel (Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu)
12.50-13.10
Wgląd a inspiracja twórcza w pracy kompozytora na przykładach z własnej twórczości
dr hab. Katarzyna Kwiecień-Długosz, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
13.10-13.30
Autoarteterapie w sytuacjach kryzysowych. Ćwiczenia uważności
prof. dr hab. Wiesław Karolak, Barbara Karolak (Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie)
13.30-13.50
„Kamień w bucie”. Propozycja pracy z młodzieżą z problemami emocjonalnymi
mgr Maciej Bóbr (Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka im. dr. Andrzeja Kowala)
13.50-14.10
„Bajkowa wystawa” jako przykład arteterapii dla osób niewidomych
dr Beata Jerzakowska-Kibenko (Szkoła Podstawowa im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie)
14.05-14.20
Ku upodmiotowieniu w arteterapii – między wyborem i kontrolą a społeczną i kulturową skutecznością
dr Mirosława Cylkowska-Nowak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
14.10-14.30
Dyskusja
14.30-15.15
🍽 Przerwa obiadowa
15.15-17.30
Sesja 4 – Sala C
Przewodniczą: dr hab. Katarzyna Kwiecień-Długosz, prof. UZ, dr hab. Paweł Żak, dr Sławomir Tobis
15.15-15.35
Siła twórczości – wpływ doświadczeń twórczych na zdrowie
dr Maja Stańko-Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
15.35-15.55
Dziecko i wojna. „Teatr ekspresji” Jana Dormana
mgr Agata Łukaszewicz (Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery w Warszawie)
15.55-16.15
Fotografia zaangażowana i aktywizm wizualny
mgr Karol Grygoruk (RATS Agency)
16.15-16.35
Fotograficzne prace dyplomowe studentów dziennikarstwa jako sygnał zmian społecznych i pola zainteresowań młodzieży akademickiej
dr hab. Paweł Żak (Uniwersytet Warszawski)
16.35-16.55
Spójrzcie! Obrazy utraty bliskich w pracy artystyczno-dydaktycznej, czyli jak nie stać się mimowolnie arteterapeutą?
dr hab. Wojciech Sternak (Uniwersytet Warszawski)
16.55-17.15
Miastochodzik, solarigrafia i inne eksperymenty
mgr Paweł Kula (Akademia Sztuki w Szczecinie)
17.15-17.30
Dyskusja
15.15-18.45
Sesja 5 - Sponsorowana – Sala A
logotypy fundusze
15.15-15.30
Duża katarynka, czy laboratorium polisensorycznych doświadczeń? O Musiconie słów kilka
mgr Natalia Komar-Piątyszek, mgr Jakub Kozik (M sp. z o. o.)
15.30-15.40
O projekcie M-Terapia – najważniejsze informacje i założenia
mgr Magdalena Pietrewicz-Magiera (M sp. z o. o.)
15.40-16.00
Zestaw M-Terapia w profilaktyce dysleksji rozwojowej – efekty działań stymulujących funkcje poznawcze w oparciu o wyniki badań projektowych
dr hab. Barbara Skałbania, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
16.00-16.15
Wykorzystanie zestawu M-Terapia w terapii dzieci z zaburzeniami mowy
dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Centrum Terapii Dziecka w Warszawie i Otwocku)
16.15-16.30
Wsparcie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci z trudnościami rozwojowymi z zastosowaniem zestawu M-Terapia
dr Wojciech Strzelecki (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
16.30-16.45
Zestaw M-Terapia w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z deficytami sensorycznymi
dr Mirosława Cylkowska-Nowak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
16.45-17.15
Dyskusja
17.15-17.25
O projekcie M-Senior – najważniejsze informacje i założenia
mgr Magdalena Pietrewicz-Magiera (M sp. z o. o.)
17.25-17.45
Zastosowanie Musiconu u osób starszych z zaburzeniami funkcji poznawczych
prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
17.45-18.00
Wsparcie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego osób w okresie późnej dorosłości z zastosowaniem zestawu M-Senior
dr Wojciech Strzelecki (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
18.00-18.15
Zestaw M-Senior w utrzymywaniu sprawności fizycznej osób starszych
dr Mirosława Cylkowska-Nowak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
18.15-18.45
Dyskusja i podsumowanie sesji
logotypy fundusze
17.30-18.30
Zjazd absolwentów Studiów Podyplomowych Arteterapii – Sala C
19.00
Bankiet konferencyjny

sobota, 24 września 2022 roku

08.30-14.00
Sesje warsztatowe
Miejsca prowadzenia warsztatów: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, ul. Przybyszewskiego 37, Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8
aktualizacja: 2022-09-26