menu
nagłówek | header | image

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Kim jest dziś PODMIOT? W czasach nieprzemijających niepokojów i nadmiaru informacji podmiotowość nie jest nam dana, lecz ulega ciągłej zmianie. Kształtuje się dzięki uniwersalnym procesom rozwojowym, jak również celowym, specyficznym aktywnościom własnym podmiotu, które wymagają wysiłku i zaangażowania woli.

Jednocześnie kształtowanie podmiotowości oznacza dla współczesnego człowieka konieczność zmagania się z wieloma pierwotnymi ograniczeniami, których źródło jest zapośredniczone w uniwersalnych właściwościach psychiki takich, jak brak wglądu w siebie oraz świadome i nieświadome aktywności związane z koniecznością obrony siebie samego przed różnorodnymi zagrożeniami.

Istotnym warunkiem znoszenia wspomnianych ograniczeń w osiąganiu podmiotowości jest zdolność do autorefleksji i wola jej wykorzystywania. Kluczową rolę w rozwoju samowiedzy, formowaniu wizji własnej osoby, relacji osoby ze światem, świata jako kontekstu dla podmiotu może odegrać sztuka. Działania twórcze, rozwojowe, terapeutyczne mogą pomóc w kształtowaniu samodzielnie, indywidualnie dookreślanych kryteriów rozumienia świata oraz kryteriów jego wartościowania na drodze do poznania unikalności własnej osoby, poznawczego jej wyodrębnienia, dystansowania się wobec samego siebie, różnicowania z innymi.

Celem 2. Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Podmiot. Sztuka – terapia – edukacja jest stworzenie przestrzeni do prezentacji i dyskusji podejść, teorii, paradygmatów, stanowisk wyników badań naukowych, jak również praktycznych rozwiązań i programów terapeutycznych. Zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych oraz praktyków zajmujących się refleksją teoretyczną oraz pracą rozwojową i terapeutyczną. Pierwszy dzień konferencji zostanie zdominowany przez debatę naukową. Z kolei drugiego dnia odbędą się warsztaty szkoleniowe.

Ważne terminy

  • Rejestracja do 10 września 2022 roku
  • Zgłaszanie abstraktów do 1 września 2022 roku
  • Zgłaszanie streszczeń warsztatów do 1 września 2022 roku
  • Rejestracja na zjazd absolwentów Studiów Podyplomowych Arteterapii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu do 10 września 2022 roku

Patronat Honorowy

logo UMP
JM Rektor
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
logo UA

Patronat naukowy konferencji

logo Psychiatria Sztuka logo Sekcja Arteterapii

Partnerzy konferencji

logo ISKRA
Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Iskra”
logo Nordoff logo PFRON logo DIFIN logo Haba Pro
aktualizacja: 2022-09-26